Doporučení termínu porodu

Doporučení termínu porodu

!_en_!!_de_!!_cz_!!_pl_!

Doporučení termínu porodu

Osobnost člověka je asi z 80% dána dobou narození.

Zbytek je dílem Vašeho jména, troškou do mlýna přispěje i původ Vašich předků,

ale třeba velmi diskutovaná výchova řeší  kromě drobných sociálních návyků

především naše ,,nedostatečně plánované,, rodičovství, kdy ,,vychováváme,,

tím víc, čím méně jsme měli štěstí na dobu narození našeho potomka a čím víc

tedy máme potřebu potlačovat nám či společnosti nepříjemné či málo hodnocené

vlastnosti. A přitom stačí tak málo, abychom si často ušetřili tolik, tolik starostí …

Ve vědeckých pořadech občas slýcháme, že v budoucnu bude možnost 

,,objednat,, si dítě dle našich představ, ale ono to i bez drahých přístrojů 

jde do velké míry i dnes. Pravda, objednat si klon Pamely Anderson ještě nejde. 

Ale co se týče  ,,geneticky svých dětí,, , tak si i bez špičkové techniky pomocí

opravdu ,,naplánovaného,, rodičovství můžeme zplodit potomka, který bude mít

dispozice k tomu, aby byl dobrý sportovec nebo právník či řemeslník, 

co rád převezme štafetu rodinné firmy. Anebo třeba jen syn či dcera, 

s kterým či kterou si budeme dobře rozumět i po pubertě až se zcela dotvoří 

jejich osobnost. Vaše ,,ideální,, dítě se rodí jednou za 60 let, ale nebojte, 

pro stále velmi dobrou kompatibilitu není při smůle nutné čekat na důchod

Přesto Vám doporučuji si tento krok plánovat v předstihu 4 a více let. 

Samozřejmě chápu, že obzvlášť v dnešní ,,moderní,, době je čím dál větší problém

vůbec zplodit potomka, natož se ,,trefit,, do období několika dnů a určitých hodin,

ale ono porodit dítě alespoň ve ,,správném,, roce je často lepší než to nechat

jenom na štěstí, které občas na nás nemá čas, a jistě uznáte,

že rok je už vcelku zasažitelná oblast  

 

Pokud tedy chcete předejít frázím typu ,,po kom to dítě je,, , tak mi zašlete

Vaše datumy a hodiny narození + pohlaví na adresu: vztlak@centrum.cz

 

Také u plánování dítěte Vám doporučuji si po porodu nechat stanovit vhodné

křestní jméno. Dohromady to bude sice jistá investice, ale myslím,

že zanedbatelná proti možnému celoživotnímu zklamání.

 

Prosím posílejte kompletní informace nutné k dané

tématice, jinak nejde o analýzu, ale o hrubý a téměř bezcenný odhad. 

Pokud nevíte v kolik hodin jste se narodili, tak to lze za mírný poplatek

zjistit na okresní matrice. 

 

Doporučení termínu porodu, tak aby byla zajištěna maximální

kompatibilita k rodičům + doporučení vhodné profese pro dítěte

( plánování dobrých rodinných vztahů )

3200,- Kč

 

Vzor toho co obdržíte k nahlédnutí zde_ Doporučení termínu porodu s ohledem

na maximální kompatibilitu k rodičům.

 

Doporučení termínu porodu, tak aby byl dosažen maximální předpoklad 

k žádané profesi + stanovení kompatibility k rodičům

( plánování s větším ohledem na dítě – není tak uplatněna maximální kompatibilita 

k rodičům, ale rodiče volí společensky uznávané povolání, tak aby jejich dítě 

mělo snadnější  život, nebo snadno navázalo na tradici rodinného podniku )

3200,- Kč

 

Vzor toho co obdržíte k nahlédnutí zde_ Doporučení termínu porodu s ohledem

na žádanou profesi.