Kandidáti x pracovní pozice

Kandidáti x pracovní pozice, psychotesty

!_en_!!_de_!!_cz_!!_pl_!

Kandidáti x pracovní pozice

V dnešní době všeobecné vzdělanosti a alespoň v Čechách na praxi a život

nevhodného školského systému, je absolvování mnohých škol nejdůležitější

hlavně z důvodu titulů a z toho vyplývajícího nešťastného sledování Image,

ale v konečném důsledku je často lepší dlouhodobějšího hlediska zaškolit

nevyučeného, který má k danému přirozené vlohy a chuť, než použít v daném

oboru vystudovaného, který tímto splnil akorát rodičovský sen. 

Takže pokud se Vám má služba jeví cenově výhodnější, než cena školení,

seminářů, zpožděného vývoje firmy, několika platů, administrativy …

a nechcete pouze sázet na často klamný první dojem, tak mi zašlete

datumy a hodiny narození + pohlaví uchazečů + stupeň vzdělání

( * - základní vzdělání, ** - středoškolské vzdělání, *** - vysokoškolské vzdělání )

a popis pracovní pozice na email: vztlak@centrum.cz

 

Prosím posílejte kompletní informace nutné k dané

tématice, jinak nejde o analýzu, ale o hrubý a téměř bezcenný odhad. 

Pokud uchazeč neví v kolik hodin se narodil, tak to lze za mírný poplatek 

zjistit na okresní matrice. Možná bych doporučil zasílat tyto informace

výhradně na základě osvědčení z matričního úřadu, ať nedojde k omylu. 

 

Kandidáti x pracovní pozice : 2900,- Kč / 1 posuzovaná osoba.

 

Vzor toho co obdržíte k nahlédnutí zde_ Kandidáti x pracovní pozice.