Człowieko - elektrycznie napędzane łodzie, HEPB

Człowieko - elektrycznie napędzane łodzie, HEPB

!_en_!!_de_!!_cz_!!_pl_!